Osoba fizyczna


Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną w następujących obszarach prawa:
  • prawo rodzinne (alimenty, rozwody, władza rodzicielska, podział majątku dorobkowego, kontakty z dzieckiem),
  • spadki (pomoc w przygotowaniu projektu testamentu, reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek),
  • odszkodowania (wypadki samochodowe, zgłoszenie roszczeń odszkodowawczych i z tytułu zadośćuczynienia, reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielem, odszkodowania od spółdzielni, wspólnot lokalowych, zarządców dróg i innych, szkody łowieckie),
  • ochrona konsumentów (reklamacje, gwarancje, klauzule niedozwolone),
  • prawo pracy (nawiązanie, rozwiązanie stosunku pracy, wypowiedzenie warunków pracy i płacy, zwolnienia grupowe, odpowiedzialność materialna pracowników, rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracownika),
  • umowy (darowizny, pożyczki, dożywocia, przewozu, sprzedaży, najmu),
  • prawo lokalowe (wykup lokalu komunalnego od Gminy Wrocław, wstąpienie w stosunek najmu, nawiązanie i rozwiązanie umowy najmu, eksmisja, spółdzielcze prawa do lokalu, przekształcenie prawa do lokalu),
  • spory sądowe i postępowania egzekucyjne,
  • odszkodowania za słupy energetyczne.
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2016 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL