Świadczymy pomoc prawną w następujących obszarach:
  • PRAWO KARNE (reprezentacja w postępowaniu przygotowawczym i sądowym, przygotowywanie pism, zażaleń i apelacji, sprawy dotyczące wypadków komunikacyjnych, kradzieży, oszustw i inne)
  • PRAWO RODZINNE (sprawy rozwodowe, o alimenty, dotyczące władzy rodzicielskiej, kontaktów z dziećmi, podziału majątku dorobkowego, o przysposobienie, przygotowywanie porozumień wychowawczych i inne)
  • PRAWO CYWILNE (sprawy o zapłatę, o zasiedzenie, sprawy spadkowe, o zniesienie współwłasności, przygotowywanie umów, interpretacja umów)
  • ODSZKODOWANIA (sprawy dotyczące uszkodzeń ciała w wypadkach komunikacyjnych, uszkodzeń pojazdów, upadków na dziurawych chodnikach i drogach, błędy medyczne, szkody pożarowe, dotyczące zawalenia się budynków i inne)
  • FIRMA (zakładanie spółek, pomoc w rejestracji firmy/uzyskaniu koncesji/zgód/zezwoleń, przygotowywanie uchwał, umów, reprezentacja w postępowaniach przed organami inspekcji, poradnictwo w sprawach pracowniczych, przekształcanie działalności w spółkę, łączenie spółek)
  • WINDYKACJA (dochodzenie należności od dłużników, reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych, składanie pozwów w sądzie elektronicznym)
  • PRAWO PRACY (przygotowywanie odwołań od wypowiedzeń umów o pracę, reprezentacja w sądzie)
  • INNE jak m.in.: prawo antymonopolowe, prawo konsumenckie, prawo budowlane.

Filia Olesno
ul. Dworcowa 17
46-300 Olesno

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kałwak
ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław

tel: 71 724 57 47
606 750 165

e-mail: kancelaria@kkalwak.pl
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2016 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL