Firma


Kancelaria prawna świadczy pomoc prawną, w tym obsługę prawną w następujących obszarach prawa:
 • spółki (zakładanie, likwidacja, przekształcanie spółek handlowych i spółek cywilnych, kompleksowa obsługa prawna wraz z prowadzeniem poszczególnych spraw, pomoc przy tworzeniu nowych podmiotów (statuty, regulaminy, zarządzenia), pomoc prawna dla spółdzielni i stowarzyszeń, asysta przy zgromadzeniach spółek, projekty uchwał i protokołów, przekształcenie działalności gospodarczej w sp. z o.o., restrukturyzacja),
 • prawo cywilne (przygotowywanie i weryfikacja umów, przetargi, rokowania, negocjacje, spory sądowe, użytkowanie wieczyste – aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, reklamacje, gwarancje, ubezpieczenia, nabycie nieruchomości, księgi wieczyste),
 • prawo gospodarcze (rejestracja działalności gospodarczej w Urzędach, rejestracja spółek w KRS i Urzędach, kontrakty menadżerskie, odpowiedzialność członków zarządu i wspólników spółek, ochrona konkurencji, postępowanie przed UOKiK, sądem antymonopolowym, transport, przewóz międzynarodowy, konwencja CMR, sprzedaż węgla, produkcja własna, certyfikaty jakości, dystrybucja, ochrona danych osobowych, archiwizacja dokumentów),
 • prawo pracy (przygotowywanie dokumentacji pracowniczej – w tym umów, wypowiedzeń, regulaminów, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji, umów o skierowanie na naukę, opiniowanie rozwiązań prawnych, poradnictwo prawne, pomoc w zwolnieniach grupowych, reprezentacja w sądzie),
 • nieruchomości (nabycie nieruchomości, aktualizacja opłaty za użytkowanie wieczyste, przekształcenie użytkowania wieczystego, naruszenie prawa własności, rozgraniczenie nieruchomości, wywłaszczenie, regulacja stanu prawnego nieruchomości – księgi wieczyste, służebności, znoszenie współwłasności, odzyskiwanie nieruchomości, umowy deweloperskie, zarząd nieruchomościami),
 • prawo antymonopolowe (reprezentacja w postępowaniu przed UOKiK, ocena porozumień pod względem ograniczania konkurencji, pomoc w zgłoszeniu koncentracji przedsiębiorców, weryfikacja wzorców umownych, pomoc prawna w uniknięciu stosowania praktyk naruszających interesy konsumentów),
 • prawo zamówień publicznych (przygotowywanie SIWZ, poradnictwo prawne w toku postępowania, przygotowywanie umów),
 • ubezpieczenia gospodarcze (dochodzenie odszkodowań za zniszczone mienie np. w wyniku pożaru, przepięcia),
 • postępowania sądowe (reprezentacja w postępowaniu przed sądami, przygotowywanie pozwów, apelacji, zażaleń, skarg kasacyjnych, pism procesowych),
 • postępowanie egzekucyjne (składanie wniosków egzekucyjnych do komornika, zabezpieczanie wierzytelności, bieżący nadzór nad egzekucją wierzytelności, egzekucja z nieruchomości, ochrona dłużnika – powództwa przeciwegzekucyjne, zarzuty do opisu i oszacowania, skargi na czynności komornika),
 • windykacja (egzekucja przedsądowa, skarga pauliańska, sąd elektroniczny – EPU),
 • ochrona osób i mienia (pomoc prawna w bieżącej działalności),
 • ochrona konsumentów, klauzule niedozwolone (reprezentacja w postępowaniu przed UOKiK, reprezentacja w postępowaniu przed sadem antymonopolowym, ocena porozumień pod względem ograniczania praw konsumentów, weryfikacja wzorców umownych i dokumentacji wewnętrznej, pomoc prawna w uniknięciu stosowania praktyk naruszających interesy konsumentów, klauzule w usługach turystycznych, klauzule w umowach ubezpieczenia, klauzule w umowach edukacyjnych),
 • prawo lokalowe (zarząd nieruchomościami, ustanawianie odrębnych praw do lokalu, najem lokali),
 • spółki komunalne,
 • turystyka (pomoc prawna w bieżącej działalności),
 • sprzedaż na odległość, sprzedaż poza lokalem przedsiębiorstwa (pomoc prawna w bieżącej działalności, w tym w ukształtowaniu wzorców umownych),
 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) (pomoc w tworzeniu dokumentacji projektowej oraz realizacji projektu zgodnie z prawem),
 • służebność przesyłu (reprezentacja w negocjacjach związanych z utworzeniem służebności, pomoc w określeniu zakresu służebności i wynagrodzenia, zgłaszanie roszczeń, pomoc w postępowaniu administracyjnym i sądowym),
 • fundacje (tworzenie statutów, pomoc w działaniu podmiotu).
 
Hominum causa omne ius constitutum est
tel. 71 724 57 47
606 750 165
Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kałwak

ul. Piłsudskiego 36/3
50-033 Wrocław
Kancelaria KALWAK © 2016 All Rights Reserved
Projekt i realizacja Strony internetowej RSO.PL